Fungsi Unit Peperiksaan & Pengijazahan

 • Pengesahan Senarai Kursus Didaftarkan untuk Peperiksaan
 • Penyediaan Bahan/Maklumat Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyediaan Jadual Waktu, Penetapan Lokasi dan Janaan Tempat Duduk Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyelarasan dan Percetakan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pelantikan Ketua Pengawas, Pengawas Peperiksaan dan Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengendalian Peperiksaan Akhir Semester
 • Penangguhan Peperiksaan Akhir Semester
 • Penyelarasan Pemarkahan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengendalian Peperiksaan Akhir Semester/Peperiksaan Gantian/Peperiksaan Ulangan Khas
 • Pengeluaran dan Pengesahan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester
 • Pengeluaran Slip Keputusan Peperiksaan Akhir Semester /Peperiksaan Gantian/Peperiksaan Ulangan Khas
 • Rayuan Semakan Semula Keputusan Penilaian Kursus
 • Rayuan Meneruskan Semula Pengajian
 • Penyelarasan Sistem eNilai (Penilaian Kursus dan Pengajaran)
 • Penyelarasan Pengijazahan
 • Pengesahan status Layak Dianugerahkan Ijazah (LDI)
 • Cetakan dan Penyediaan Transkrip Rasmi dan Skrol Ijazah
 • Penyerahan Transkrip Rasmi dan Skrol Ijazah
 • Penyediaan, Percetakan dan penyerahan Surat Tamat Pengajian, Transkrip Sementara, Transkrip Akademik Rasmi dan skrol ijazah
 • Helpdesk unit
  Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, Emel: bpa[at]usim.edu.my