SYARAT KHAS KEMASUKAN LEPASAN DIPLOMA/SETARAF (ALIRAN SAINS)

SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN
QH00

06 Semester
Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

atau
Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan oleh Senat Universiti

atau
Mempunyai kelulusan STPM tahun 2011 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :
 • Mathematics T/Further Mathematics T/ Physics/ Chemistry/Biology
 • Sejarah/Geografi

atau
Mempunyai kelulusan Matrikulasi / Asasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 serta lulus semua kursus pada peringkat Matrikulasi/Asasi

dan
Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi 
 • Bahasa Inggeris
 • Biologi/Fizik/Kimia
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Lukisan Kejuruteraan/Lukisan Teknikal/Seni Lukisan/Sejarah/Geografi
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam
  • Tasawwur Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiyyah
  • Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah
  Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, Emel: bpa[at]usim.edu.my